Kalender

Regler for fællesrummet

Husorden for Munkegadekollegiet gælder også for fællesrummet. Reglerne for fællesrummet er vedtaget på beboermøde.

 

Almindelig brug
Fællesrummet er for alle beboere. Derfor skal du vise hensyn til de andre, som ønsker at bruge fællesrummet. Du skal behandle rummet og inventaret pænt og efterlade det i en ordentlig og opryddet tilstand, så andre også kan bruge lokalet uden at skulle rydde op efter dig. Husk at lukke vinduer og slukke lyset inden du forlader lokalet. Samme gælder for fællestoiletterne.
Dørene til fællesrummet skal holdes lukkede hele tiden af brandsikkerhedshensyn.

Tag hensyn
De andre beboeres ret til ro og nattesøvn skal respekteres. Fællesrummet er nemlig så lydt, at selv den mindste brug, som f.eks. bare at gå hen over gulvet, kan høres tydeligt i lejlighederne nedenunder. Derfor skal der være ro og lokalet skal forlades senest kl. 23.00 på hverdage og søndage – Fredage og lørdage har man lov til at opholde sig til kl. 24.00. Det gælder året rundt undtagen de fredage og lørdage, hvor lokalet er udlejet til fest.
Fællesrummet er ikke et festrum. Det er derfor heller ikke tilladt at holde fest i fællesrummet uden at leje lokalet.

Det er ikke tilladt at ryge i fællesrummet.

Fællesrummets inventar
Fællesrummets inventar, f.eks. spisebordsstolene, og køkkeninventar må ikke lånes med ned i din lejlighed. Tingene er købt til brug i fællesrummet, og derfor skal de også være der, når beboerne bruger fællesrummet til dagligt. Brætspil må dog gerne lånes, hvis det stilles tilbage senest dagen efter. Du må gerne låne ekstrastolene i tørrerummet, hvis de stilles tilbage senest dagen efter, og der ikke er udlejning af fællesrummet i det tidsrum, du låner stolene. Tjek derfor kalenderen først.
Mangler der noget i fællesrummet, eller er noget gået i stykker, vil vi meget gerne, at man henvender sig til den fællesrumsansvarlige, så vi kan anskaffe noget nyt eller få det ødelagte repareret.

Leje til fest
Fællesrummet kan lejes til fest fredage og lørdage samt nytårsaften. Dog kan fællesrummet ikke være udlejet til fest mere end én gang pr. weekend og max 3 gange om måneden, eksklusiv festudvalgs arrangementer. På kalenderen i fællesrummet kan du se, hvornår lokalet er udlejet. Ønsker du selv at leje lokalet, skal du henvende dig til den fællesrumsansvarlige.
Leje af lokalet til fest koster 100 kr. Herudover betales et depositum på 400 kr. Udlejningstidspunktet er kl. 16-02.
Fællesrummet er ikke lejet før de 500 kr. er betalt, og lejekontrakt er underskrevet ved den fælles-rumsansvarlige. Så hvis mere end én samme weekend/ 3 samme måned ønsker at holde fest, er det altså de først betalende, der får lov at holde fest.
I eksamensmånederne maj, juni, december og januar er det kun muligt at leje fællesrummet til fest på lørdage. Nytårsaften er dog undtaget.
Seneste sluttidspunkt for fester er kl. 02.00. På dette tidspunkt skal der være ro og alle skal forlade fællesrummet. Hvis ikke der er ro og ikke alle har forladt lokalet senest kl. 02 inddrages depositum fuldstændigt. Det er altså ikke i orden at blive og hyggesnakke eller rydde op efter kl. 02, da selv den mindste brug er generende for beboerne under fællesrummet. Seneste sluttidspunkt kan kun udvides til kl. 03.00 (nytårsaften kl. 04.00), hvis det i god tid er aftalt med samtlige beboere i lejlighederne A22, A23, A24, B26, B27 og B28. Det skal også aftales med den fællesrumsansvarlige og fremgå af lejekontrakten, at sluttidspunktet er et andet end det sædvanlige.
Kollegiets egne fester for alle beboere kan to gange om året udvides til først at slutte kl. 04.00.
Fællesrum og toiletter skal være ryddede og rengjorte senest dagen efter kl. 14.00. Ligeledes skal andre fællesarealer, f.eks. opgange eller udendørs, hvis der er spor af festen. Aflevering og syn af fællesrummet dagen efter aftales med den fællesrumsansvarlige. Er lejeaftalen misligeholdt, f.eks. ved at der ikke er gjort ordentligt rent eller inventar er ødelagt, kan depositum helt eller delvist inddrages. Ved misligholdelse af sluttidspunkt indrages hele depositum.
Depositum kan tidligst tilbagebetales 14 dage efter leje af lokalet, da beboerne har to uger til at klage til bestyrelsen.
Beslutning om hel eller delvis inddragelse af depositum tages af bestyrelsen.

Dørene til fællesrummet skal holdes lukkede af hensyn til støjen. Festdeltagerne skal holde sig til fællesrummet, da anden brug er til stor gene for beboerne, f.eks. snakken i opgangene. Det er ikke tilladt at ryge i fællesrummet, opgangene eller andre indendørs fællesarealer.

Leje til lille arrangement
Fællesrummet kan udlejes til et lille arrangement max to gange om ugen.
Et lille arrangement skal være lille, stille og må ikke være støjende. Ved at leje fællesrummet har man ret til at have fællesrummet for sig selv - intet andet. Reglerne for almindelig brug gælder også ved lille arrangement. Lille arrangement må max vare 6 timer. Seneste sluttidspunkt er kl. 23.00. Ønsker du at holde et lille arrangement en fredag eller lørdag, skal lokalet være forladt aller senest kl. 24.00. Fællesrummet skal være opryddet og rengjort samme dag som det lejes.
Leje af fællesrummet til lille arrangement koster 20 kr., og 180 kr. i depositum.
Fællesrummet er ikke lejet før de 200 kr. er betalt til den fællesrumsansvarlige, og lejekontrakt er underskrevet. Leje kan ske ved henvendelse til den fællesrumsansvarlige. 

Eventuelle spørgsmål omkring leje af fællesrummet til fest eller lille arrangement kan stilles til den fællesrumsansvarlige.

Udlejning

Fællesrummet kan lejes til to slags arrangementer - fest eller lille arrangement.

Ønsker du at leje fællesrummet, skal du først tjekke fællesrumskalenderen for at se, om fællesrummet er ledigt den ønskede dag. Vær opmærksom på at fællesrummet kun kan lejes ud til to små arrangementer på en uge, og max én fest pr. weekend og max 3 fester pr. måned.

Ser det ifølge kalenderen ud til, at du kan leje fællesrummet, skal du kontakte den fællesrumsansvarlige for at underskrive en lejekontrakt og betale leje og depositum. Ikke før lejekontrakten er underskrevet, og alle pengene er betalt, er fællesrummet lejet. Først herefter vil den fællesrumsansvarlig tilføje din udlejning på fællesrumskalenderen.

Det er ikke muligt at reservere fællesrummet. Den der først har betalt og underskrevet kontrakt får fællesrummet.

For begge slags arrangementer gælder der:
1. Du skal være lejer på kollegiet, for at kunne leje fællesrummet.
2. Fællesrummet lejes kun ud til lukkede, ikke-kommercielle private arrangementer.
3. Lejeren forpligter sig ved sin underskrift juridisk over for bestyrelsen, og vil blive gjort til genstand for de sædvanlige sanktioner i tilfælde af tyveri, hærværk, overtrædelse af husordenen og reglerne for fællesrummet. Herunder skal specielt fremhæves erstatningspligten i tilfælde af skader.

Fællesrumsansvarlig
Maja Ringive   - 21B st. 3
Maja.ringive@hotmail.com

Fællesspisning

Fællesspisning er en god måde at møde dine medkollegianere i hverdagen. Konceptet er typisk at 2-3 beboere bliver enige om en menu og en dag de har lyst til at lave mad, og derefter sætter opslag i opgangene så folk kan melde sig til.

Vi afholder ikke fællesspisning et fast antal gange i løbet af året, men har du lyst og køkkenoverskud, eller savner du bare at se dine medkollegianere må du meget gerne uopfordret invitere til fællesspisning.

Fællesspisning er for alle og lige meget, hvad ambitionsniveauet er, kan alle være med!

Vi støtter fællesspisning med op til 30kr. pr. deltager fra vores beboerfacilitetskonto. Dvs. at man kan få udlægget til mad tilbage ved umiddelbart efter fællesspisningen at forevise gyldig bon til vores kasser (det skal dog aftales med kasseren forinden).