Afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer er fordelt på forskellige poster. Der vælges en formand, en næstformand, en kasserer, en fællesrumansvarlig og et menigt medlem. Bestyrelsen forestår kollegiets daglige drift, samt deltager i budget- og regnskabsmøderne ved Kollegiekontoret. Har man spørgsmål som beboer kan man også altid henvende sig til en fra bestyrelsen.

På Nørreport Kollegiet vælges der hvert år en bestyrelse på fem medlemmer. Disse vælges på det årlige beboermøde, hvor også andre relevante ting er på dagsordenen.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand, Bjarke Rasmussen Nebsbjerg

Kasserer og rep.medlem: Morten Falk Djernes

Menigt medlem: Christoffer Kørschen

Suppleanter

Agnes Viktoria Sckerl

Fie Anna Rasmussen

Thea Magaard

E-mailadresse til afdelingsbestyrelsen: norreportbestyrelse@gmail.com 

Opdateret 2/2-21

Referater

Læs referaterne fra Nørreports kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.

Arrangementer

Som beboer er du altid velkommen til at komme med en idé til/stå for et arrangement for hele kollegiet. 

Havedag
Hen på foråret er der havedag, hvor gårdhaven friskes op og gøres klar til sommeren.

Rengøringsdag
Efter endt sommerferie er der i september en rengøringsdag, hvor kollegiet gøres grundigt rent. Hen på aftenen laver vi lidt mad sammen og holder en fest i fællesrummet.

Det står selvfølgelig en frit for om man vil deltage i de forskellige arrangementer, dog ser vi gerne at alle møder op til rengøringsdagen.