Vores fællesrum

Fællesrummet i kælderen er ligesom 7-11 altid åbent for kollegiets beboere. Lokalet er udstyret med bar med musikanlæg samt en projektor til fri afbenyttelse. Desuden er der wifi i kælderen. Du kan finde en guide til brug af fællesrummet under beboermappen.

Fællesrummet danner rammen om utallige aktiviteter på Skejbygårdkollegiet, blandt andet:

Torsdagsbar og fester arrangeret af festudvalget

Beboermøder og lignende

Regler for brug af fællesrummet

Generelle regler

1. Fællesrummet er og skal være tilgængeligt for alle kollegiets beboere. Der opfordres dog til at respektere en booking, såfremt beboeren, der har booket, rettidigt har gjort opmærksom herpå gennem opslag på kollegiets Facebookgruppe

2. Husordenen og ”Regler for musik og fester” skal som altid også overholdes ved brug af fællesrummet.

3. Det skal rengøres og efterlades i samme stand, som man overtog det.

4. Rygning er ikke tilladt.

5. Brug af medieudstyr såsom projektor, musikanlæg eller Wii må først foregå efter gennemlæsning af ”Guide til teknik”

6. Der skal udvises hensyn til, at rummet ikke er lydisoleret

7. Beboere er ansvarlige for deres gæsters opførsel og færden i fællesrummet. Gæster må ikke opholde sig i fællesrummet uden, at beboeren selv er til stede.

8. Det oplyses, at festudvalget er undtaget regler vedrørende støj til kollegiefester og torsdagsbar.

Festudvalget og bestyrelsen kan til enhver tid trumfe en booking af fælleslokalet, men vil selvfølgelig gøre sit ypperste for at undgå dette.

Lån af fællesrum til private arrangementer

Ønsker du at holde et arrangement, hvor det er nødvendigt med ekstra plads, så er det muligt at låne fællesrummet. Her gælder følgende regler:

1. Fællesrummet reserveres ved at kontakte bestyrelsesformanden via Facebook (Skejbygårdkollegiet)

2. Det er ikke muligt at reservere før 6 uger forud for den tænkte dato, og man kan senest reservere 2 dage før den ønskede dato. Information vedrørende det private arrangement skal offentliggøres på kollegiets Facebookside senest 2 dage før den ønskede dato.

3. Det er gratis at leje fællesrummet.

4. Der skal være ryddet og gjort rent senest kl. 12 den efterfølgende dag. Læs guiden til rengøring herunder.

5. Arrangementet skal have et reduceret lydniveau efter kl. 24, som ikke skal kunne virke generende for andre af kollegiets beboere. Man skal desuden være opmærksom på, at folk, der står ved trappenedgangen til kælderen kan virke forstyrrende på kollegiets øvrige beboere. Derfor, vis hensyn. Læs “Regler for musik og fester” inden du booker fællesrummet.

6. Man skal ved afholdelse af et arrangement vise hensyn til de resterende beboere ved at lytte til eventuelle ønsker om, at der bliver skruet ned for musik, bas eller råb.

7. Døren til fællesrummets bagudgang skal være lukket under festen/arrangementet.