Beboerrådet

Beboerrådet er beboernes stemme. Beboerrådet står for overholdelse af vedtægter og husorden. Beboerrådet er bindeleddet mellem Kollegiekontoret, Skjoldhøjkollegiets bestyrelse og den menige kollegianer.

Beboerrådet fungerer på frivillig basis, hvilket vil sige at ingen af beboerrådets medlemmer får løn for det arbejde der udføres.

Ønsker man at blive medlem af beboerrådet skal man møde op til beboermøderne som afholdes ca. hvert halve år. Her har man mulighed for at melde sig ind i beboerrådet såfremt der er brug for nye medlemmer.

Beboerrådet holder ferie i januar, juli og august. Udover ferieperioden mødes beboerrådet hver anden tirsdag i måneden. Du har som beboer også mulighed for at deltage i møderne.

Ønsker man at oprette en aktivitetsforening, og ønsker man at spørge om et lokale til foreningens gøremål, så er beboerrådet organet, der skal kontaktes. Beboerrådet har midlerne til aktivitetsforeningernes anskaffelser og ikke mindst genanskaffelser af materiel. Vi hjælper foreninger med at udforme en indkøbsliste som beboermødet vil tage godt imod.

Endvidere står Beboerrådet for driften af dette site.

 

Kontakt

Ved henvendelser angående kollegiet og livet på kollegiet, kontakt Beboerrådet (i daglig tale blot BR) via mail br@skjoldhoej.dk