Til alle beboere

Indkaldelse til afdelingsmøde

d. 19. april 2021

Referater

Læs referaterne fra Vestergade kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.