Afdelingsbestyrelsen

Beboerne vælger en gang om året en afdelingsbestyrelse, som består af 3 medlemmer + evt. 1 eller 2 suppleanter.
På Vestergade Kollegiet har vi årligt to afdelingsmøder, hvor vi hygger os med kaffe og kage eller slik, chips sodavand og øl - afhængigt af stemningen. Her kan beboerne snakke med andre beboere og ikke mindst: tage del i beboerdemokratiet. Hermed er beboerne med til at bestemme, hvordan kollegiet skal bruge sine midler.

Formand
Laura Nylykke

Kasserer
Mathias Aarup Hansen

Referater

Læs referaterne fra Vestergade kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.