Huslejevarsel

Huslejenedsættelse pr. 1 maj 2017

Kollegiets kollektive TV-pakke er opsagt. Hvis du vil købe en TV-pakke, skal du selv vælge den hos leverandøren. 

Referater

Læs referaterne fra Ravnsbjerg kollegiets beboermøder.