Referater

Læs referaterne fra Ravnsbjerg kollegiets beboerrådsmøder.

Ny affaldssortering!

Indkaldelse til beboermøde 28. marts

Indkaldelse til beboermøde d. 28. marts 2019 kl. 18:30 i Natteravnen (Baren)

Bilag til punkt 4 - forslag til ændring af husorden (rengøringstjek)

Nye måtter til indgangspartierne

Rengøringen af de nye måtter skal indgå i rengøringsturnussen.