Referater

Læs referaterne fra Ravnsbjerg kollegiets beboerrådsmøder.

Ny affaldssortering!

Nye måtter til indgangspartierne

Rengøringen af de nye måtter skal indgå i rengøringsturnussen.