Fraflytning

Fraflytning 14 kalenderdage før lejemålets ophør.
Kollegiets bestyrelse besluttede dette på regnskabsmødet fra 15. februar 2016.
Beslutningen er truffet på baggrund af ændringer i lejeloven. 

Referater

Læs referaterne fra Vilh. Kiers kollegiets beboermøder.

Referat af budgetmøde
17. marts 2017

Budget 2017-18

Nyt fra Kollegiekontoret

Huslejevarsel pr. 1. juli 2017 
Kollegiets kollektive TV-pakke er blevet opsagt. Hvis du vil købe TV-pakke, skal du selv vælge hos leverandøren. 

Prøve på facaderenovering februar 2017 - Snogebæksvej 19 

Referat af beboermøde d. 16. december 2016